Polski

Wszystkie wynajmowane lokale mieszkaniowe są ogłaszane na stronie internetowej firmy Heimavellir: www.heimavellir.is a także na Facebooku. Ubiegać się można jedynie o lokale ogłaszane na tych stronach poprzez kliknięcie na przycisk "Wyślij złoszenie" przy aktualnym ogłoszeniu.

 

 

 

Warunki wynajmu

 

1)      Wynajem  - Wnioski

Wszyscy Ci, którzy spełniają kryteria o warunkach wynajmu mogą składać wniosek najmu mieszkania  w Heimavellir za pośrednictwem strony internetowej Heimavalla, www.heimavellir.is

Heimavellir zastrzega sobie prawo do wglądu o aktualnym stanie finansowym wnioskodawcy przy ubieganiu się o wynajem nieruchomości. Jeżeli wnioskodawca jest zarejestrowany w krajowej liście dłużników Credit Info , Heimavellir zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wniosku na tej podstawie.

 

2)      Przydział mieszkań

Wszystkie mieszkania ,które są do wynajmu ogłaszane są na stronie internetowej firmy: www.heimavellir.is.

Jeżeli wnioskodawca otrzyma potwierdzenie od Heimavellir w sprawie przydziału mieszkania to:
-
Wnioskodawca po obejrzeniu mieszkania ma jeden dzień na potwierdzenia, czy akceptuje wynajem nieruchomości.
- Jeżeli wnioskodawca anuluje lub nie kwalifikuje się do przydziału mieszkania ,nieruchomość będzie dostępna  dla następnego wnioskodawcy.

 

3)      Opłata administracyjna i okres najmu

Umowa najmu sporządza się w formie pisemnej na czas określony ,na okres 12 miesięcy lub jeżeli wnioskodawca chciałby to na okres nieokreślony.
 Umowa jest zawsze odnawiana na żądanie najemcy,
z wyjątkiem przypadku niewykonania zobowiązania przez najemcę na podstawie  prawa najmu i prawa umowy.

Stała opłata administracyjna jest pobierana w momencie najmu mieszkania i wynosi 20.000,-kr.za każde mieszkanie.

Opłata administracyjna jest pobierana za m.in.:
-Opłata przy przekazaniu i opuszczeniu mieszkania,
-Wymianę zamków w mieszkaniu ,
- Prace wykonywane i związane z umową najmu,
- Odczyty energii elektrycznej na początek i koniec umowy najmu.
Opłata Administracyjna nie obowiązuje naprawy zniszczeń w mieszkaniu które wynikły w trakcie użytkowania lub pomalowania mieszkania. Wprzypadku problemów dotyczących szkód w mieszkaniu najmujący otrzyma on rachunek według raportu oceny kosztów.

 

4)      Warunki opłat

Wymagana jest wpłata depozytu lub gwarancja bankowa na kwotę czynszu za trzy miesiące najmu, przed podpisaniem umowy najmu oraz przekazaniem mieszkania.

Czynsz musi być zawsze wypłacany w pierwszym dniu każdego miesiąca.
Opłata najmu jest indeksowana w okresie najmu .
Opłata czynszowa jest sprawdzana co 11 miesięcy jeżeli umowa najmu jest bezterminowa .

5)      Wypowiedzenie i przekazanie mieszkania

Wypowiedzenie należy przesyłać drogą email na heimavellir@heimavellir.is

W przypadku wypowiedzenia umowy najmu na czas nieokreślony w ramach 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy, umowy w Heimavellir.

Wypowiedzenie powinno być w formie pisemnej i zacznie obowiązywać pierwszego dnia następnego miesiąca.

W okresie wypowiedzenia najemca ma obowiązek umożliwić obejrzenie mieszkania przez następnych najemców,tego typu wizyty muszą być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Najemca jak i reprezenter firmy musi być obecny podczas takich wizyt.

 

6)      Oszacowanie stanu mieszkania podczas jego opuszczeniu

Główną zasadą przy opuszczniu mieszkań jest to, że muszą one być czyste ,podłogi i ściany bez uszkodzeńdzi  (bez gwożdzi albo brudnch zachlapań), w dobrym stanie. Drzwi i okna  balkonowe powinny być czyste ,podłoga wysprzątana  (nie ma potrzeby polerowania podłogi).                    Wyczyścić należy wszystkie wentylatory oraz szafki z zewnątrz i wewnątrz a także wszystkie urządzenia należące do mieszkania. Żarówki powinny znajdować się we wszystkich pokojach. Prace malownicze odbywają się z porozumieniem firmy wynajmującej na koszt najemcy.W chwili opuszczania mieszkania jego stan powinien być odpowiedni do przekazania go następnemu najemcy.
 Orginał umowy najmu należy podpisać zgodnie ze stanem mieszkania i oddać dla firmy na koniec najmu. Jeżeli umowa nie jest zwrócona ,prowadzi to do opóźnia ugody i spłaty gwarancji wynajęcia .

Przy ostatecznym ustaleniu stanu mieszkania najemca nie ma obowiązku przeprowadzania jakichkolwiek napraw w mieszkaniu,mieszkanie powinno być gotowe dla kolejnego najency. íbúðin á að vera tilbúin frá leigutaka þegar lokaúttekt fer fram.

 

7)      Zobowiązania najemcy i Heimavalla (wynajmujcy )

Najemca zobowiązany jest dbać o wynajęte lokale  zgodnie z ustalonym użytkowaniem.

Jeżeli wynajmowane pomieszczenia lub urządzenia są uszkodzone przez najemcę mieszkania lub inne osoby, które za pozwoleniem najemcy  korzystały z lokalu mieszkaniowego lub terenu wokół niego, najemca ma obowiązek podjąć kroki w celu naprawienia szkody najszybciej jak to możliwe.

Jeśli najemca zaniedbuje tego obowiązku, wtedy wynajmujący może przeprowadzić niezbędne naprawy na koszt najemcy. Przedtem jednak, wynajmujący musi jednak dać najemcy jeden miesiąc na usunięcie powstałych uszkodzeń. . Wynajmujący powinien wykonać naprawę okien, urządzeń elektrycznych, urządzeń sanitarnych itp., jeżeli najemca udowodni, że uszkodzenia nie powstały na skutek niedbalstwa lub winy najemcy lub osób z nim związanych. Do obowiązków wynajmującego należy ścinanie trawy.

Najemca zobowiązany jest na własny koszt dbać o naprawę zamków, kranów, gniazdek elektrycznych itp. Najemca powinien także dbać o stan pomalowanych ścian itp. w mieszkaniu. Wynajmujący powinien zawsze utrzymywać wynajmowany lokal w stanie nadającym się do wynajęcia, m.in. odnawiać wyposażenie, wykładziny podłogowe, dywany itd. według potrzeby.

Ubezpieczenie za uszkodzenia wyposażenia należącego do wynajmowanego lokalu można odzyskać zgodnie z warunkami zwykłego ubezpieczenia domu. Najemca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zawartości domu/mieszkania, a wynajmujący do prawnie wymaganego ubezpieczenia domu. Wynajmujący nie ma obowiązku podłączania telefonu do mieszkania,jest to wybór najmującego i to on ponosi koszta z tym związane.

 

Fundusz domowy pokrywa koszty eksploatacyjne z uwagi na:

- Ogrzewanie mieszkania najemcy,

- Ogrzewanie i prąd w pomieszczeniach wspólnych,

- Sortowanie odpadów (żadnego trasportu dużych przedmiotów, np. mebli itp, do Sorpy),

- Inspekcja wind (naprawy nie są wliczone),

- Koszty telefoniczne z wind,

- Odśnieżanie,

- Ścinanie trawy,

- Sprzątanie wspólnych pomieszczeń,

- Utrzymanie budynku,

- Żarówki we wspólnych pomieszczeniachUtrzymywanie pomieszczeń wspólnych

Najważniejsze zasady:

 

- Utrzymanie porządku w pomieszczeniach wspólnych odbywa się zgodnie z regulaminem każdego domu i z osobna.

- Wspólne pomieszczenia i teren wokół budynku należy zachowywać w czystości

- Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniu ze zbiornikami do odpadów a także na terenie wokół budynku

- Zwracamy się szczególnie do osób palących, aby nie pozostawiały po sobie niedopałków.

- Jeżeli jest potrzeba zakupu czegoś z wyżej wymienionych rzeczy z powodu złego użytkowania to koszta są dodawane do funduszu mieszkaniowego.

 

--------------------------------------------------------------------------------
Heimavellir ehf. Lágmúla 6, 108 Reykjavík. Sími: 517-3440

 


Warunki wynajmu

1)      Wynajem  - Wnioski

Wszyscy Ci, którzy spełniają kryteria o warunkach wynajmu mogą składać wniosek najmu mieszkania  w Heimavellir za pośrednictwem strony internetowej Heimavalla, www.heimavellir.is

Heimavellir zastrzega sobie prawo do wglądu o aktualnym stanie finansowym wnioskodawcy przy ubieganiu się o wynajem nieruchomości. Jeżeli wnioskodawca jest zarejestrowany w krajowej liście dłużników Credit Info , Heimavellir zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wniosku na tej podstawie.

2)      Przydział mieszkań

Wszystkie mieszkania ,które są do wynajmu ogłaszane są na stronie internetowej firmy: www.heimavellir.is.

Jeżeli wnioskodawca otrzyma potwierdzenie od Heimavellir w sprawie przydziału mieszkania to:
-
Wnioskodawca po obejrzeniu mieszkania ma jeden dzień na potwierdzenia, czy akceptuje wynajem nieruchomości.
- Jeżeli wnioskodawca anuluje lub nie kwalifikuje się do przydziału mieszkania ,nieruchomość będzie dostępna  dla następnego wnioskodawcy.

3)      Opłata administracyjna i okres najmu

Umowa najmu sporządza się w formie pisemnej na czas określony ,na okres 12 miesięcy lub jeżeli wnioskodawca chciałby to na okres nieokreślony.
 Umowa jest zawsze odnawiana na żądanie najemcy,
z wyjątkiem przypadku niewykonania zobowiązania przez najemcę na podstawie  prawa najmu i prawa umowy.

Stała opłata administracyjna jest pobierana w momencie najmu mieszkania i wynosi 20.000,-kr.za każde mieszkanie.

Opłata administracyjna jest pobierana za m.in.:
-Opłata przy przekazaniu i opuszczeniu mieszkania,
-Wymianę zamków w mieszkaniu ,
- Prace wykonywane i związane z umową najmu,
- Odczyty energii elektrycznej na początek i koniec umowy najmu.
Opłata Administracyjna nie obowiązuje naprawy zniszczeń w mieszkaniu które wynikły w trakcie użytkowania lub pomalowania mieszkania. Wprzypadku problemów dotyczących szkód w mieszkaniu najmujący otrzyma on rachunek według raportu oceny kosztów.

4)      Warunki opłat

Wymagana jest wpłata depozytu lub gwarancja bankowa na kwotę czynszu za trzy miesiące najmu, przed podpisaniem umowy najmu oraz przekazaniem mieszkania.

Czynsz musi być zawsze wypłacany w pierwszym dniu każdego miesiąca.
Opłata najmu jest indeksowana w okresie najmu .
Opłata czynszowa jest sprawdzana co 11 miesięcy jeżeli umowa najmu jest bezterminowa .

5)      Wypowiedzenie i przekazanie mieszkania

Wypowiedzenie należy przesyłać drogą email na heimavellir@heimavellir.is

W przypadku wypowiedzenia umowy najmu na czas nieokreślony w ramach 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy, umowy w Heimavellir.

Wypowiedzenie powinno być w formie pisemnej i zacznie obowiązywać pierwszego dnia następnego miesiąca.

W okresie wypowiedzenia najemca ma obowiązek umożliwić obejrzenie mieszkania przez następnych najemców,tego typu wizyty muszą być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Najemca jak i reprezenter firmy musi być obecny podczas takich wizyt.

6)      Oszacowanie stanu mieszkania podczas jego opuszczeniu

Główną zasadą przy opuszczniu mieszkań jest to, że muszą one być czyste ,podłogi i ściany bez uszkodzeńdzi  (bez gwożdzi albo brudnch zachlapań), w dobrym stanie. Drzwi i okna  balkonowe powinny być czyste ,podłoga wysprzątana  (nie ma potrzeby polerowania podłogi).                    Wyczyścić należy wszystkie wentylatory oraz szafki z zewnątrz i wewnątrz a także wszystkie urządzenia należące do mieszkania. Żarówki powinny znajdować się we wszystkich pokojach. Prace malownicze odbywają się z porozumieniem firmy wynajmującej na koszt najemcy.W chwili opuszczania mieszkania jego stan powinien być odpowiedni do przekazania go następnemu najemcy.
 Orginał umowy najmu należy podpisać zgodnie ze stanem mieszkania i oddać dla firmy na koniec najmu. Jeżeli umowa nie jest zwrócona ,prowadzi to do opóźnia ugody i spłaty gwarancji wynajęcia .

Przy ostatecznym ustaleniu stanu mieszkania najemca nie ma obowiązku przeprowadzania jakichkolwiek napraw w mieszkaniu,mieszkanie powinno być gotowe dla kolejnego najency. íbúðin á að vera tilbúin frá leigutaka þegar lokaúttekt fer fram.

7)      Zobowiązania najemcy i Heimavalla (wynajmujcy )

Najemca zobowiązany jest dbać o wynajęte lokale  zgodnie z ustalonym użytkowaniem.

Jeżeli wynajmowane pomieszczenia lub urządzenia są uszkodzone przez najemcę mieszkania lub inne osoby, które za pozwoleniem najemcy  korzystały z lokalu mieszkaniowego lub terenu wokół niego, najemca ma obowiązek podjąć kroki w celu naprawienia szkody najszybciej jak to możliwe.

Jeśli najemca zaniedbuje tego obowiązku, wtedy wynajmujący może przeprowadzić niezbędne naprawy na koszt najemcy. Przedtem jednak, wynajmujący musi jednak dać najemcy jeden miesiąc na usunięcie powstałych uszkodzeń. . Wynajmujący powinien wykonać naprawę okien, urządzeń elektrycznych, urządzeń sanitarnych itp., jeżeli najemca udowodni, że uszkodzenia nie powstały na skutek niedbalstwa lub winy najemcy lub osób z nim związanych. Do obowiązków wynajmującego należy ścinanie trawy.

Najemca zobowiązany jest na własny koszt dbać o naprawę zamków, kranów, gniazdek elektrycznych itp. Najemca powinien także dbać o stan pomalowanych ścian itp. w mieszkaniu. Wynajmujący powinien zawsze utrzymywać wynajmowany lokal w stanie nadającym się do wynajęcia, m.in. odnawiać wyposażenie, wykładziny podłogowe, dywany itd. według potrzeby.

Ubezpieczenie za uszkodzenia wyposażenia należącego do wynajmowanego lokalu można odzyskać zgodnie z warunkami zwykłego ubezpieczenia domu. Najemca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zawartości domu/mieszkania, a wynajmujący do prawnie wymaganego ubezpieczenia domu. Wynajmujący nie ma obowiązku podłączania telefonu do mieszkania,jest to wybór najmującego i to on ponosi koszta z tym związane.

Fundusz domowy pokrywa koszty eksploatacyjne z uwagi na:

- Ogrzewanie mieszkania najemcy,

- Ogrzewanie i prąd w pomieszczeniach wspólnych,

- Sortowanie odpadów (żadnego trasportu dużych przedmiotów, np. mebli itp, do Sorpy),

- Inspekcja wind (naprawy nie są wliczone),

- Koszty telefoniczne z wind,

- Odśnieżanie,

- Ścinanie trawy,

- Sprzątanie wspólnych pomieszczeń,

- Utrzymanie budynku,

- Żarówki we wspólnych pomieszczeniachUtrzymywanie pomieszczeń wspólnych

Najważniejsze zasady:

- Utrzymanie porządku w pomieszczeniach wspólnych odbywa się zgodnie z regulaminem każdego domu i z osobna.

- Wspólne pomieszczenia i teren wokół budynku należy zachowywać w czystości

- Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniu ze zbiornikami do odpadów a także na terenie wokół budynku

- Zwracamy się szczególnie do osób palących, aby nie pozostawiały po sobie niedopałków.

- Jeżeli jest potrzeba zakupu czegoś z wyżej wymienionych rzeczy z powodu złego użytkowania to koszta są dodawane do funduszu mieszkaniowego.

 

--------------------------------------------------------------------------------
Heimavellir ehf. Lágmúla 6, 108 Reykjavík. Sími: 517-3440